پشتیبانی سایت

کوشین لمون

کوشین لمون

اردک ماندارین رنگی

اردک ماندارین رنگی

کوشین دارک

کوشین دارک

مرغ بارنولدر

مرغ بارنولدر

مرغ نژاد زیبا بارنولدر موجود در مجموعه ماکیان زینتی مبارکی

اردک کارولین شکلاتی

اردک کارولین شکلاتی

پک مادر مصنوعی

پک مادر مصنوعی

کنترلر دما مناسب نگهداری جوجه در تمام فصل ها همراه پک دو عدد لامپ حرارتی هم ارسال میشود

مولد کوشین لایت مجموعه

مولد کوشین لایت مجموعه

 

مولد کوشین دارک مجموعه

مولد کوشین دارک مجموعه

لامپ حرارتی ۶۰وات

لامپ حرارتی ۶۰وات

لامپ حرارتی با گرما تابشی باعث رشد جوجه و فراهم کردن دما ایدال برای جوجه به کار میرود جهت خرید واتس اپ. و شماره تماس ۰۹۹۱۰۸۹۰۶۷۶

کوشین سالمون

کوشین سالمون

کوشین دارک

کوشین دارک

کوشین میلفورم

کوشین میلفورم

شماره تماس جهت خرید  ماکیان زینتی مبارکی ۰۹۹۱۰۸۹۰۶۷۶