پشتیبانی سایت

کوشین بانتام بلک متلد

https://toyoorr.ir/wp-content/uploads/2020/12/InShot_۲۰۲۱۰۱۱۱_۱۱۲۷۱۶۴۴۶-scaled.jpg
https://toyoorr.ir/wp-content/uploads/2020/12/InShot_۲۰۲۱۰۱۱۱_۱۱۲۷۵۹۸۵۶.jpg
  • کد محصول : 13
  • قیمت : 85000
  • وضعیت : موجود است
    1. جوجه کوشین بلک متلد ازسن  ۲۰ روزه به بالا موجود میباشید
    2. معرفی مرغ و خروس نژاد کوشین

      مرغ و خروس نژاد کوشین در دو گونه کوچک و بزرگ هستند و منظور اصلی ما نژاد کوشین بزرگ می باشد. مرغ کوشین دارای پر های پرپشتی در تمام بدن خود می باشد و این پرها تمام بدن او حتی پاها و پنجه ها را نیز در بر گرفته است. این گونه از مرغ ها بیشتر جنبه زینتی داشته و کسانی که آن را پرورش می دهند هدف زیبایی پرنده می باشد و مصرف تخم و گوشت آن در درجه بعدی قرار می گیرد. مرغ کوشین نسبت به مرغ معمولی از میزان تخم گذاری کمتری برخوردار است و سرعت رشد آنها نیز نسبت به مرغ های معمولی کمتر است، علاوه بر این تخم هایی هم که می گذارند نسبت به تخم مرغ معمولی کوچک تر هستند.