پشتیبانی سایت

پک مادر مصنوعی

پک مادر مصنوعی

کنترلر دما مناسب نگهداری جوجه در تمام فصل ها همراه پک دو عدد لامپ حرارتی هم ارسال میشود