پشتیبانی سایت

مولد کوشین لایت مجموعه

مولد کوشین لایت مجموعه

 

لامپ حرارتی ۶۰وات

لامپ حرارتی ۶۰وات

لامپ حرارتی با گرما تابشی باعث رشد جوجه و فراهم کردن دما ایدال برای جوجه به کار میرود جهت خرید واتس اپ. و شماره تماس ۰۹۹۱۰۸۹۰۶۷۶